PROJEKTY FRIED

+420 604840759

VÍTÁ VÁS

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ FRIED

Nabízím projekty rodinných domů, rekreačních objektů, drobných staveb, výrobních a skladových objektů, zemědělských staveb, apod. včetně vyřízení stavebního povolení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKČNÍ KANCELÁŘI

Hlavní činnost

Nabízím projekty rodinných domů, rekreačních objektů, drobných staveb, zemědělských staveb, výrobních a skladových objektů, apod.

Projekty zajišťuji včetně vyřízení stavebního povolení, v případě potřeby včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Součástí projektů jsou samozřejmě povinné přílohy dle vyhlášky, jako je průkaz energetické náročnosti budovy, požárně bezpečnostní řešení, statické posouzení, zajištění radonového indexu apod.

O mě

Při své práci čerpám z téměř dvacetileté praxe ve stavebnictví. Nejdříve jako technik přípravy staveb, kde jsem měl na starosti větší stavby (tělocvičny, bytové domy, dům s pečovatelskou službou, apod..), poté po změně zaměstnání jsem dělal opět přípraváře včetně rozpočtů,  dozor nad stavbami a projekční činnosti.

V roce 2011 jsem úspěšně složil autorizační zkoušky české komory autorizovaných inženýrů a technicků v kategorii "autorizovaný stavební technik". Od roku 2014 se již plně věnuji projekční činnosti.

Nabízené služby

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH OBJEKTŮ apod.

Návrh je proveden dle představ zákazníka, případně dle již dodané architektonické studie. Objekty jednopodlažní i vícepodlažní, střechy klasického tvaru nebo s plochou střechou, možností je nepřeberně.

PROJEKTY VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ, ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB apod.

V závislosti na účelu objektu je zvolen zděný objekt, přípaně montovaný (ocelový, železobetonový prefabrikát) s návaznostmi na okolí a požadavky daného odvětví.

OSTATNÍ SLUŽBY

  • Pasporty staveb

  • Projekty pro dodatečné povolení

  • Rozpočty staveb

  • Statické posouzení

  • Požárně-bezpečnostní řešení

  • Projekty přípojek inženýrských sítí, sjezdů apod.

Galerie realizovaných projektů

KONTAKT

PROJEKTY FRIED

Má kancelář se nachází v Sedlčanech na náměstí T. G. Masaryka č. p. 165.
Vstup do kanceláře z prodejny elektro, počítače, cestovní kancelář.

Náměstí T. G. Masaryka 165, 264 01 Sedlčany

+420 604840759

jan.fried@email.cz

Po–Pá: 6:00–16:00, So,Ne: Zavřeno